Ett mindre företag med större fokus på våra kunder

Gridtec är ett teknikkonsultföretag som arbetar med elkraft inom stam-, region- och distributionsnät.

Välkommen till Gridtec

Vi erbjuder konsulttjänster för hela arbetsprocessen

Vi erbjuder konsulttjänster för hela arbetsprocessen. Från tidig förstudie och projektering till kontroll vid genomförande och dokumentation. Våra kunder är oftast entrepenörer, el- och fiber-nätägare, där vi erbjuder tjänster som:

Projektledning & Projektering

Nätanalys & Nätberäkningar

Beredning & tillståndshandlingar

Utbildning & Dokumentation

Nyheter

Senaste nytt från oss

Gridtec har tecknat ramavtal med Göteborg Energi. Ramavtalet ska gälla från och med 2024-03-01 tom 2028-02-29 med option på förlängning ytterligare fyra år tom 2032-02-29.

2023-12-21

Gridtec har tecknat ramavtal med Vattenfall Eldistribution, avtalet avser tekniska konsulttjänster. Ramavtalet är på två år med start 2024-01-01 och rätt att förlänga 1 + 1 + 1 år.

2023-11-01

Gridtec har tecknat ramavtal med stokab, avtalet omfattar anläggningskonsulter och närliggande tjänster inom fibernätverksamhet. Ramavtalet är på två år med rätt att förlänga två år åt gången, under en sammanlagd tid om högst fyra år.

2023-07-06

Gridtec tecknar ramavtal med Dala Energi. Ramavtalet gäller från 2023-06-30 till och med 2025-06-15 med rätt att förlänga avtalet 2 + 2 + 2 år, dock längst till och med 2031-06-15. Ramavtalet omfattar tekniska konsulttjänster inom elnäts- och fibernätsverksamhet. Uppdrag inom ramavtalet omfattar i huvudsak beredning, projektering, utredningar, mark- och tillståndsfrågor.

2023-07-06

Gridtec får uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag i en del av projekt Värtan för omläggning av samtliga 220kV kablar. Ett av Ellevios största stationsprojekt någonsin, en totalombyggnad av ställverket i sn Värtan.

2023-03-07

Gridtec har tecknat ramavtal med Sundsvall elnät och ServaNet för konsulttjänster inom beredning, besiktning, kontroll samt projektledning för både el- och fiberarbeten. Ramavtalet är på fyra år med option på 1+1+1år.

2022-03-30

Gridtec har tecknat ramavtal med Skellefteå Kraft för konsult- och konstruktionstjänster 0,4-170kV. Ramavtalet är på fyra år.

2022-01-04

Gridtec har tecknat ramavtal med Umeå Energi för konsulttjänster inom projekt och anslutningar. Ramavtalet är på ett år från och med 2021-09-29 med option på 1+1+1år.

2021-10-26

Gridtec får uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag i en del av projekt Värtan 110kV. Ellevios största stationsprojekt någonsin, en total ombyggnad av ställverket i Värtan.

2021-05-20 Läs mer

Gridtec utbildar nya elkraftsingenjörer på Nackademin för tredje året i rad.

2021-03-30

Gridtec får ansvaret som projekteringsledare och biträdande projektledare i en del av Stockholm Ström. De omfattar kabelfiering av fem stycken 220kv förband samt två nya kabeländstolpar i Stockholm.

2021-01-01

Gridtec har fått uppdrag från Vattenfall Eldistribution AB som underhållsingenjör trasmissionsnät 40-145kV för att ingå i gruppen som sköter det operativa underhållet av Vattenfalls elnät i hela Sverige.

2020-11-01

Gridtec får uppdrag som projektledare åt Netel AB och kommer arbeta med större LUF-projekt i Stockholm.

2020-04-06

Gridtec får fortsätt förtroende att utföra projektering och beredning i projekt Mälarbanan. Projektet omfattar flera omläggningar av kraftkablar i Sundbyberg och Solna inför ombyggnation av Mälarbanan.

2020-01-01

Gridtec får förtroendet att detaljprojektera samtliga kabelplaner, markritningar, dränering- och dagvattenhantering samt konstruktionsritningar för nya fördelningsstationen Gubbängen 33/11kV.

2019-11-01

Gridtec utför detaljprojektering i en del av projektet Stockholms Ström som innefattar kablifiering av fem stycken 220kV förband i Stockholm.

2019-02-01

Gridtec får fortsatt förtroende att ta fram förfrågningsunderlag i projektet exploatering Stadshagen. Projektet omfattar omläggning av 3 stycken 110kV förband på Kungsholmen.

2017-05-01

Vi anställer

Har du erfarenheten vi söker eller letar plats för din LIA? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kollegor som kollar över ritningar och diskuterar

Kunder

Några av våra kunder

Nacka Energi logo
Craftor logo
Ellevio logo
Stokab logo
Svenska kraftnät logo
Vattenfall logo
Vattenfall logo
Vattenfall logo